Egészség- és munkavédelem

 • A Consolis Csoport elkötelezett abban, hogy munkavállalóinak biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítson és üzletvitelét biztonságos módon folytassa.

 • A Környezetvédelmi, Egészség- és Munkavédelmi Irányelveink az üzleti megfelelőségünk egy olyan alkotóeleme, ami közvetlen összefüggésben van a minőségi és működési tökéletességre irányuló kezdeményezéseinkkel.

 • A környezetvédelmi, egészség- és munkavédelmi irányítási rendszereink értékeinket tükrözik, illetve látható és aktív elhivatottságot követelnek.

CEO
 • Óvjuk alkalmazottaink, alvállalkozóink és látogatóink egészségét és biztonságát; mindenkivel szembeni elvárás, hogy tevékenységük során munkavédelmi szempontból helyes hozzáállást tanúsítsanak.
 • Semmilyen prioritás vagy termelékenység nem lehet indoka bármilyen kockázatvállalásnak.
 • Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy bárhol is folytassuk tevékenységünket, mindenkor megfeleljünk valamennyi egészség-, munka- és környezetvédelmi követelménynek.
 • Egészség- és munkavédelmi feljegyzéseinket mérjük és felülvizsgáljuk, javító intézkedéseket léptetünk életbe, nyomon követjük a fejlődésünket és a
  >> nulla baleset és nulla foglalkozási ártalom << az a cél, amit magunk elé tűztünk.
 • Munkamódszereinket folyamatosan vizsgáljuk és fejlesztjük annak érdekében, hogy működésünk ökológiai lábnyomát minimalizáljuk és a természetes nyersanyagok felhasználásának arányát csökkentsük.
 • Termékeinket és megoldásainkat mindig úgy tervezzük meg, hogy figyelembe vesszük a gyártási folyamatokat és az életciklus kezelést.
 • Egészség- és környezetvédelmi rendszereink folyamatos fejlesztésekre alapulnak és teljes mértékben illeszkednek a működési tökéletességre irányuló célkitűzéseinkhez.
 • Ügyvezetésünk és dolgozóink rendszeres egészség- és munkavédelmi kiképzésben részesülnek és a munkavédelmi szabályok betartára és betartatása mindenki felelőssége.
 • Felső ügyvezetésünk elkötelezett aziránt, hogy minden területen tökéletes teljesítményt nyújtsunk.

A Környezetvédelemmel, Egészség- és Munkavédelemmel összekapcsolt elvek azok, amelyek ügyfeleink, dolgozóink és azon közösségek előtt, ahol tevékenységünket folytatjuk, minket, mint céget meghatároznak. Az a kiemelkedő fontosság, amit ezen területeknek szentelünk, mindennapi tevékenységünkben is visszaköszön.

Pierre Brousse – elnök és CEO

© 1990-2016 ASA Építőipari Kft.